Quảng cáo

Làm Đẹp Center Chấm Com (lamdepcenter.com) – Hiện có lượng khách truy cập trên 100.000 visit/tháng với đa phần là những khách hàng đang có nhu cầu mua sắm sản phẩm thông qua các bài viết đánh giá trên hệ thống website, chúng tôi cung cấp một số hình thức hợp tác khác nhau bạn có thể tham khảo ngay bên dưới đây.

Đặt backlink SEO

Dịch vụ hỗ trợ đặt Backlink hỗ trợ đẩy SEO trên bài viết có sẵn tại website giá 2.000.000 ₫ thời hạn 1 năm (hoặc 1.200.000 ₫ thời hạn 6 tháng). Bao gồm: Đăng bài viết giới thiệu sản phẩm trong bài viết và đăng tại bảng so sánh giá đặt link về trang web của khách hàng.

Đăng giới thiệu sản phẩm trong bài viết.

Đăng bài viết giới thiệu sản phẩm trong bài viết và bảng so sánh giá chỉ hỗ trợ link thương mại điện tử với giá 800.000 ₫ thời hạn 1 năm.

Dịch vụ chèn quảng cáo

Dịch vụ chèn quảng cáo trên Header giá 500.000₫ thời hạn 1 tháng.

Dịch vụ chèn quảng cáo Sidebar giá 300.000₫ thời hạn 1 tháng.

Thông tin liên hệ

Email: NTT13979@GMAIL.COM
Zalo: 0848.138.139